Mělnické kulturní centrum

O nás

Mekuc – Mělnické kulturní centrum, o.p.s. bylo založeno na základě rozhodnutí města Mělník, které se také stalo zakladatelem společnosti. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla o.p.s. zapsána 6. února 2012. Společnost byla zřízena za účelem zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb v platném znění a k zajištění celoročního provozu Turistického informačního centra v Mělníku.

Posláním společnosti je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech, zajišťovat přístup ke kultuře a vzdělávání a poskytovat ucelený soubor turistických informací o městě Mělníku a jeho okolí.

Od roku 2012 Mekuc zajišťuje činnost Masarykova kulturního domu Mělník, Městské knihovny Mělník a Turistického informačního centra. V roce 2013 začala společnost provozovat také galerii a café Ve Věži.

Kromě programů a aktivit, které společnost připravuje v rámci činnosti svých čtyř poboček, se Mekuc aktivně zapojuje do spolupořádání projektů pro širokou veřejnost společně s městem a dalšími subjekty. Na základě této spolupráce jsou připravovány například Mělnické kulturní léto, Mělnické vinobraní, Vánoční trhy, Den města a mnoho dalších.

Hlavním cílem společnosti je vytvářet živé, pulsující centrum kulturního a společenského dění města Mělníka a poskytovat zde kulturní a vzdělávací služby. Spojením středisek, svou činností zcela odlišných (kulturní dům, knihovna, turistické centrum a galerie), do jedné společnosti je akcentována možnost aktivně působit na široké spektrum obyvatel města.

Od 28. června 2022 byla společnost změněna na Mělnické kulturní centrum, z.ú.

Základní informace o společnosti:

Název: Mělnické kulturní centrum, z.ú.
Sídlo: U Sadů 323, 276 01 Mělník
IČ: 242 101 37
DIČ: CZ 242 101 37
Právní forma: zapsaný ústav
Zakladatel: město Mělník
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 874

Pobočky z.ú.:

 • Masarykův kulturní dům
 • Galerie Ve Věži
 • Městská knihovna Mělník
 • Turistické informační centrum Mělník

Organizační struktura společnosti:

 • Oddělení centrální správy
 • Programové oddělení
 • Oddělení propagace, marketingu a styku s veřejností
 • Oddělení poskytování knihovních a vzdělávacích služeb

Řídící orgány společnosti:

Správní rada:

 • Ondřej Muška – předseda správní rady
 • PhDr. Petr Volf
 • Mgr. Zuzana Syrová
 • Ing. Jiří Čermák
 • Jarmila Erbanová
 • Martin Klihavec
 • Mgr. Milan Schweigstill
 • Tomáš Trejbal
 • Mgr. Jiřina Liptáková

Dozorčí rada:

 • Miroslav Ullman – předseda dozorčí rady
 • Ing. Jan Faltys
 • Jan Petrželka

Ředitelka společnosti:
Ing. Radka Kareisová

V rámci Mekuc jsou dodržovány tyto principy:

 • otevřenost – poskytování kulturních a vzdělávacích služeb pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel
 • spolupráce s komunitou – poskytování zázemí pro práci lokálních spolků a sdružení a vzájemná spolupráce při pořádání akcí přesahujících činnost Mekuc
 • propojování činností a zájmů – v Mekuc jsou připravovány a realizovány programy i napříč jednotlivými středisky
 • důraz na kvalitu poskytovaných služeb – kvalita je stejně důležitým kritériem jako očekávaný zájem návštěvníků
 • identifikace a atraktivita – informování o aktivitách Mekuc jasnou a nezaměnitelnou formou s cílem přesvědčit obyvatele Mělníka o kvalitní kulturní nabídce i v jejich okolí

DOBROVOLNÍCI

Chcete nám pomoci? Mekuc založil klub dobrovolníků!
Nabízíme všem zájemcům možnost zapojit se do kulturního dění na Mělníku aktivně.

 • Nahlédnete do zákulisí příprav programů a akcí pro veřejnost!
 • Získáte zkušenosti přímo z praxe!
 • Dobrovolnická smlouva je samozřejmostí!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

T +420 315 622 612
info@mekuc.cz

 5d2e3e11d1ff367921ba4d3a8ad22033 6a37974aa465b599c9cc701c004b70bd 8602d016282d79a6f28e9795bfc20979 8ff01d2028becd4da21d4fe6e18437f7 9faa3aad2a152f6daa6a43a5b80c50fa a2c956b7305edaee61ed0c1edb477570 bd9bd2ceb5638fe5c759ac6f9be8ca7d fe1efd41a35d30ee31a865df91b0a035 

Přílohy:

Jan Lukas: Životy
31. 3. - 11. 6. 2023

Jan Lukas: Životy

Výstava fotografií

GJP & SPŠS Style
1. 6. - 31. 8. 2023

GJP & SPŠS Style

Výstav prací studentů

Člověk a zátiší
5. 6. 2023 | po | 18.00

Člověk a zátiší

Vernisáž výstavy v MKD

 Vražda krále Gonzaga
6. 6. 2023 | út | 19.00

Vražda krále Gonzaga

Představení Dejvického divadla

Vstupenky

Všechny akce

Kde nás najdete

U Sadů 323, 27601 Mělník, 276 01 Mělník

Partneři

Děkujeme za podporu:

mesto-melnik         

Děkujeme za spolupráci:

melnicka-radnice    region-cesky_rozhlas       

 

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR          

Zpět nahoru