Mělnické kulturní centrum

Podporujeme

Za důležitou a samozřejmou součást komunikace s veřejností považujeme dialog s neziskovými organizacemi, které se samy věnují poskytování kulturních služeb a jiných volnočasových aktivit v Mělníku. 

Mekuc poskytuje v prostorách svých poboček zázemí místním sdružením a souborům, které se rovněž podílejí na kulturním životě města:

 

VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR MĚLNÍK

dechová hudba

IMG_9395

Velký dechový orchestr v minulosti působil pod Kulturním domem kpt. Jaroše. Vedl ho František Šťastný, který od roku 2005 není mezi námi. Umělecké vedení v minulosti zajišťovali Jiří Slavík, Jan Bodanský a Miroslav Malec. Orchestr míval kolem čtyřiceti členů.

S výročím vzniku republiky přišla myšlenka tento velký dechový oživit. Notový archiv pro tento soubor se zachoval a doplnil. Uměleckého vedení se ujal opravdový odborník na dechovou hudbu PhDr. Josef Šebesta, Ph.D.

Jeden z důvodů oživení tohoto tělesa byl dát dohromady hudebníky z celého okresu, kteří hledají příležitost si zahrát, a zároveň dát šanci začínajícím dechařům, kteří by získali zkušenosti vedle těchto zkušenějších kolegů. Samozřejmě základem je zapojení všech stávajících aktivních muzikantů, kteří mají zájem být součástí tohoto tělesa.

 

DIVADELNÍ SPOLEK NOVÉ DIVADLO MĚLNÍK

ochotnický spolek

Divadelní spolek Nové divadlo Mělník vznikl roku 1951, od roku 1998 je spolek občanským sdružením.
Činnost souboru je podporována grantovými programy města Mělníka a Středočeského kraje.
V současné době je na repertoáru Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, Prachy? Prachy!, Dva na kanapi, muzikál Libushe, hudební pohádka Čertovská škola a aktovka Já jsem Herbert.
V posledních letech se podařilo soubor omladit, už devět let vychovává děti, které pak v jeho inscenacích účinkují.

Od samého začátku působení je jeho domovskou scénou Masarykův kulturní dům, kde má soubor zázemí, včetně Divadelního klubu. V roce 2012 roku soubor ve spolupráci s Mekuc pořádá Divadelní školičku a věnuje se těm nejmenším.

 

JAROŠOVCI 

folklorní soubor

Soubor Jarošovci je jedním z nejdéle působících souborů na české folklorní scéně. Byl založen v roce 1949 a zpracovává lidové písně, tance a zvyky převážnĕ z Mělnicka, Polabí či jižních Čech. V posledních letech je soubor výrazný díky Filipu Humlovi, jehož čísla zpracovávají folklorní motivy scénickou, divadelní formou. Filipem vytvořené pásmo “Cizinci” bylo nominováno na folklorní ceny Foskar. Jarošovci ho vytvořili ve spolupráci s Lidovou muzikou z Chrástu pod vedením Vojtěcha Kouby. Ten je rovnĕž úzce spojen se souborem, neboť jeho hudební úpravy v posledních letech rozšiřují repertoár Jarošovců. Spolu s choreografiemi Johany Jonákové tak jde o další kapitolu tvorby v souboru.
Na reprezentaci středočeského regionu se v roce 2012 podílel spolu s ostatními soubory na Národním krojovém plese, který byl věnován středním Čechám a Praze.

Seznamte se se souborem Jarošovci v pořadu České televize

Soubor je spolupořadatelem folklorního festivalu Mělnický Vrkoč, na němž se od roku 2012 podílí spolu s Mekuc.

 

JAROŠÁČEK

dětský folklorní soubor

Dětský folklorní soubor "Jarošáček" byl založen v roce 1994 při tanečním oboru Základní umělecké školy v Mělníku. Soubor má svoji lidovou muziku, kterou tvoří učitelé, žáci a příznivci školy. Cílem souboru je seznámit děti a mládež s kořeny naší kultury a přiblížit lidové umění současnému divákovi.

 

CHRAPOT

amatérský smíšený sbor

V roce 1992 založila sbor paní Mgr. Hana Šmídová na neratovickém gymnáziu, vedla jej až do roku 2006 a vytvořila pro něj mnoho krásných sborových úprav. Určila zaměření souboru na žánrově pestrou hudbu a všichni její pokračovatelé se snažili tuto pestrost udržet. Můžete tak slyšet hudbu barokní, klasickou i moderní, skladby duchovní i jazzové, spirituály nebo lidové písně.
V současné době sbor pracuje pod vedením energické Mgr. Marie Maříkové, která obměnila repertoár, přivedla nové členky a díky tomu se můžete těšit na stále zajímavý a určitě ne nudný program.
Sbor se schází pravidelně od září do června každé úterý v Masarykově kulturním domě.

TANEČNÍ KROUŽEK PŘI MEKUC

Taneční kroužek při Mekuc je od září 2012 součástí aktivit pro děti i dospělé, které nabízí občanům Mělníka MEKUC ve spolupráci s různými neziskovými společnostmi.

Děti od 4 do 6 let se v kroužku naučí správné taneční držení těla, krok poskočný a přísunný, polku a tanečky, to vše za zvuků lidových a dětských písniček. Větší děti, od 7 do 9 let, si k tomuto přidají ještě kroky valčíku a latinskoamerických tanců, jako je chacha, jive, samba a improvizaci na klasickou hudbu.

Taneční kroužek, založený před více jak sedmi lety, vystupuje během roku na nejrůznějších akcích, jako např. slavnosti v obci Lužec nebo Domov seniorů v Mělníce. Vždy v červnu je slavnostní zakončení celoroční taneční práce, velké vystoupení v hlavním sále Masarykova kulturního domu, kde děti předvedou vše, co se za rok naučily v rámci společného programu.

Obě skupiny se schází během školního roku pravidelně jednou týdně na hodinu tréninku v tanečním sále MKD.

DANA PALA CREATIVITY
Taneční aktivity

Dana Pala Creativity je současně profesionální taneční skupina specializovaná na kreace v zajímavých architektonických prostorách a s různými umělci a tvůrčí pohybový systém, který je postaven na filosofii rozvoje kreativního myšlení při tanci a pohybu. Jedná se především o taneční vzdělávání pro děti a dospělé. 

 

HuReSFrČ - HUDEBNĚ-RECITAČNÍ SPOLEK FRANTIŠKA ČERNICKÉHO
amatérský umělecký spolek

Sdružení nadšenců, původně vzniklé jako společná tvroba několika členů Nového divadla Mělník, neaktivního DS Vojan a  dalších jednotlivců, původně pod názvem HDP (hudba - divadlo - poezie) při Mělnickém osvětovém a okrašlovacím spolku. Po odchodu od MOOS pokračuje spolek v aktivitě pod Mekuc. Příležitostně vystupuje v MKD i jinde, často s vystoupeními připomínajícími mimořádné osobnosti naší kulturní historie, autory jako trio Voskovec, Werich, Ježek, anebo pozoruhodnou osobnost mělnické autorky se španělsko-ukrajinskými kořeny, Nataleny Korolevy.

 

Spolupracujeme rovněž s dalšími místními sdruženími a spolky, na pořádání kulturních akcí se podílí zejména:

Studio Eko-Logika, o. s.

Je založeno z iniciativy čtyř mladých lidí (Ondřej Muška, Jana Volková, Elza Havlíková, Jiří Procházka), sdílející podobnou myšlenku, kteří se chtějí aktivně podílet na formování společnosti, převážně svých vrstevníků a jejich dětí. Své zkušenosti pak chtějí uplatnit v náplňování cílů tohoto projektu. Pořádání dětských táborů, organizování koncertů, výstav, symposií, konferencí, koordinace projektů v různých neziskových organizacích, produkčních a režijních počinech v dokumentaristické tvorbě, architektonických projektech, organizování komerčních i soukromých PR akcí, dobrovolnických aktivit, humanitární pomoci… To vše je jen zlomek činností, kterými tito čtyři lidé prošli. Různorodost ve vzdělání, ale i v profesním zaměření je jedna z hlavních výhod členů tohoto sdružení.

 

Přátelé Želvy, z.s.

Spolek se podílí na pořádání Mělnického vinobraní organizací promítání letního kina na Aušperku, pořádá bleší trhy, výměnné bazary, výstavy, akce pro děti.SHŠ Rytíři Mělničtí

Skupina historického šermu "Rytíři Mělničtí" byla oficiálně zaregistrována 6.5.2010. Zakládající členy nespojovala jen společná rodina, láska k historickému šermu, ale i hluboký vztah ke královskému věnnému městu Mělník. Dokonalost erbu města a poutavost jeho barev, vedla k žádosti o jeho používání, jako oficiálního erbu SHŠ Rytíři Mělničtí. Městský erb tak zdobí hrudi Rytířů Mělnických, odívaných ve varkočích městských barev. Skupina vystupuje nejen na Mělnickém vinobraní a dalších historických akcích, sama pořádá každoroční proslulou hořínskou fantasy Bitvu Rytířů Mělnických.

 

MĚLNÍČEK.CZ

Sdružení podporující aktivní život a trávení volného času na Mělníku, provozující komunitní web a informační portál o dění na Mělníku a v blízkém okolí 

 

Tisk 64

Mělnické tiskové a grafické studio specializované na vysoce kvalitní tisk fotografií, grafik, reprodukcí a velkoformátových obrazů.

Šlajch & Jerie: Tête à tête
13. 12. - 25. 2. 2024

Šlajch & Jerie: Tête à tête

Výstava komiksů

Museum pro futuro
25. 1. - 3. 3. 2024

Museum pro futuro

Výstava v MKD

Tonda, Slávka a kouzelné světlo
25. 2. 2024 | ne | 16.00

Tonda, Slávka a kouzelné světlo

Film mekuc

Vstupenky

Všechny akce

Kde nás najdete

U Sadů 323, 27601 Mělník, 276 01 Mělník

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru