K pramenům

Tématem pro rok 2022 je K pramenům.

Ad fontes – k pramenům, návrat k pramenům, hledání původních pramenů

Pramen je přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Pramenem se nazývá i primární zdroj informací. Každý pozůstatek lidské činnosti, který podává informaci o lidské minulosti, lze považovat za pramen. Písemné dokumenty mají v tomto ohledu zvláštní důležitost.

„Ať nechodí ke džbánu, kdo může jít k prameni.“
Leonardo Da Vinci, italský renesanční umělec 1452–1519

Tématem chce knihovna oživit zájem o počátky, minulost, tradice a lidovou kulturu s důstojným ohlédnutím k našim moderním dějinám v mezigeneračním dialogu.

Vedle pohledů do minulosti komunikovaných v kontextu současného myšlení se zaměříme rovněž na nové projevy lidské činnosti, které mají potenciál stát se tradičními. Například na jazykové inovace související s digitalizací světa, online prostředím, novými formáty kulturně společenského vyjadřování atp. V souladu s tématem roku se zaměříme také na mělnický region.

Hacknutá čeština – Jazyk žije a život je změna
Tříměsíční projekt popularizující vývoj jazyka a vznik novotvarů
únor–duben 2022

Květen mělnických pramenů

V květnu mají mělničtí autoři možnost prezentovat svoje texty před domácími čtenáři.
Těšte se na besedy, autorská čtení, přátelská povídání i pokračování projektu PRAMENY INSPIRACE VŠEDNÍHO DNE.
V rámci něj má každý z vás možnost prezentovat v knihovně v galerii Za Rohem umělecké dílo dle vlastního výběru.

V květnu vrcholí spolupráce se studenty Gymnázia Jana Palacha Mělník na projektu PONOŘ SE DO KNIHY.
V rámci něj nově prezentujeme vrstevnické recenze studentů GJP, které jsou výstupem společného projektu Ponoř se do knihy. Jeho prostřednictvím si studenti osvojují principy kritického čtení a psaní.

 

 

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas       

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR              

Zpět nahoru