Masarykův kulturní dům

Histore

Státem chráněná kulturní památka navržená v duchu funkcionalistického purismu od svého dokončení v roce 1936 představuje centrum kultury ve městě.

Slavnostnímu otevření předcházelo několik desetiletí snahy o zřízení divadelního domu, resp. multifunkčního kulturního zařízení. 
Architektonická soutěž byla vyhlášena v roce 1930 a zvítězili v ní mělničtí autoři Josef Širc a Bedřich Zeman. Konečný projekt vznikl sloučením s ekonomičtějším návrhem Jana B. Zeleného – finální plány se nesly v účelném puristickém stylu bez dekorací. V roce 1932 vznikl Spolek Masarykova kulturního domu na Mělníce, který pořádáním kulturních programů získával finance na plánovanou výstavbu; do pokladny Spolku přispívaly místní podniky, instituce a soukromé osoby z Mělníka i okolí. 
Objekt vystavěný v letech 1935–36 představuje členitý pravoúhlý prostor s půlkruhovým zakončením na jihozápadě. Vstupní hala navazuje na osu ulice 28. října a vede z ní monumentální schodiště s bronzovou sochou T. G. Masaryka od Vincence Makovského na podestě. Pozadí sochy tvoří stěna obložená bílým mramorem, na níž je vyryto 200 jmen mělnických občanů, kteří padli za první světové války. 
Na fasádě stavitelé uplatnili břízolitovou omítku a režné zdivo z glazovaných červených cihel s doplňujícími prvky z mědi, kamene a dřeva. Město pro stavbu vybralo a zakoupilo pozemek, vinici zvanou Šafranice, zároveň s výstavbou budovy zde pak byl budován okrasný park podle návrhu architekta a profesora Vyšší školy ovocnicko-vinařské a zahradnické na Mělníku J. Adámka.
Provoz kulturního domu byl zahájen 28. června 1936 inscenací Naši furianti v provedení místního divadelního spolku Vojan a zahájením velké výstavy Masarykova díla a kulturního snažení na Mělníku. Vzápětí začal kulturní dům úspěšně naplňovat své poslání a účel. 
V průběhu dalších let do činnosti domu zasahovalo aktuální dění v politickém, kulturním a společenském životě v zemi: germanizace, oslavy osvobození sovětskou armádou, přejmenování na Kulturní dům kapitána Otakara Jaroše (1952). Stále se zde konala divadelní, filmová a hudební představení, přednášky, soutěže i mimoškolní aktivity pro žáky, kulturní dům se podílel na pořádání každoročních kulturně-politických akcí i Mělnického vinobraní. V roce 1982 se zde natáčel film Jak svět přichází o básníky. 
Dnes je funkcionalistická budova Masarykova kulturního domu pro svou architektonickou hodnotu zapsána na seznam nemovitých kulturních památek České republiky. Od roku 2012 je sídlem Mělnického kulturního centra o.p.s., které návštěvníkům nabízí širokou škálu kvalitních kulturních, zábavních a vzdělávacích programů pro děti i dospělé. Je oblíbeným centrem kulturního života města, místem k aktivnímu trávení volného času či příjemnému posezení v místní kavárně

10d276acd7e9198c27c287125169b68b 4d9cb4529d13d45c5196b459e0f8dd4f 5dae936247b61b9f608a0d4cefa885fa 966d880611d5415247176fef4d0e0cb3 d16c0e10217a9ea8103e2d510694e43e

Mekuc nespí
8. 12. - 31. 1. 2021

Mekuc nespí

Exteriérová výstava před MKD

Pro potěšení v neklidné době... - zrušeno
6. 1. - 31. 1. 2021

Pro potěšení v neklidné době... - zrušeno

Výstava v MKD

O ošklivé princezně - zrušeno
17. 1. 2021 | ne | 15.00

O ošklivé princezně - zrušeno

Divadlo dětem 2021

Nehodou to začíná - zrušeno
20. 1. 2021 | st | 8.00

Nehodou to začíná - zrušeno

Přednáška pro studenty 15+

Všechny akce

Kde nás najdete

U Sadů 323, 27601 Mělník, 276 01 Mělník

Partneři

mesto-melnik   melnicka-radnice    melnicek    radio1    region-cesky_rozhlas    detske_radio_melnik 

             Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR

Snímek obrazovky 2020-07-13 v 14.44.14

Zpět nahoru