Výběrové řízení na ředitele/ředitelku

Správní rada Mělnického kulturního centra, z.ú., vypisuje výběrové řízení na ředitele/ředitelku centra


Od uchazečů požadujeme:
- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
- minimálně 5 let praxe v řídící nebo vedoucí pozici v organizaci působící v kulturních nebo kreativních odvětvích v ČR,
- znalost kulturního prostředí, uměleckých trendů a kulturních institucí na celorepublikové úrovni,
- výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, výborná znalost českého jazyka,
- schopnost řídit tým 30–35 zaměstnanců, včetně zajištění sezónních činností,
- schopnost efektivně vést odlišné pracovní týmy a motivovat lidi k dosahování společných cílů,
- zkušenosti se strategickým plánováním, tvorbou a řízením rozpočtů, finančním managementem,
- dobrá znalost legislativy související s řízením zapsaného ústavu,
- zkušenosti se zajišťováním vícezdrojového financování (grantové a dotační výzvy, fundraising, sponzoring),
- vysoké pracovní nasazení a flexibilitu,
- právní, občanskou a morální bezúhonnost,
- zdravotní způsobilost.

Výhodou je:
- orientace v oblasti knihovnictví, cestovního ruchu a destinačního managementu,
- dobrá znalost marketingových strategií, kanálů a nástrojů,
- zkušenost s organizací velkých kulturních a společenských akcí vyžadujících koordinaci složek IZS,
- znalosti v personálním managementu.
- působení v neziskové organizace


Nabízíme:
- pracovní poměr na plný pracovní úvazek s dobou jmenování na 6 let s možností opakovaného jmenování ředitelem/lkou ústavu,
- mzdu odpovídající náročnosti pracovní pozice s ohledem na pracovní zkušenosti uchazeče (v rozmezí 50–65 tis. Kč),
- roční odměnu dle kvality odvedené práce a nasazení,
- možnost odvádět výkon částečně formou home office,
- 5 týdnů dovolené,
- příspěvek na penzijní připojištění,
- služební notebook a telefon.


Předpokládaný termín zahájení pracovního poměru dohodou, ideálně březen 2024.


V případě zájmu o účast ve výběrovém řízení zašlete:
- strukturovaný životopis,
- návrh koncepce rozvoje kulturního centra (všech jeho poboček) pro následujících 5 let v rozsahu 3–5 stran A4,
- kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů.


Přihlášky se všemi přílohami musí být doručeny elektronicky na e-mail konkurz@mekuc.cz nejpozději do 16. února 2024 do 13.00 hodin.
Pozdě došlé a neúplné přihlášky uchazečů budou z výběrového řízení vyřazeny.


Informace o činnosti Mělnického kulturního centra v letech 2012–2022 jsou obsaženy ve výročních zprávách zveřejněných
na www.mekuc.cz, odkaz O NÁS (přílohy). V případě zájmu o bližší seznámení s provozem organizace lze sjednat schůzku
s ředitelkou kulturního centra ing. Radkou Kareisovou – kareisova@mekuc.cz, tel: 725 549 896.


Předpokládaný termín pro ústní pohovory bude ve dnech 20. a 21. 2. 2024. O přesném určení dne a hodiny pohovoru budou
uchazeči informováni zprávou na uvedenou emailovou adresu.

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru