Knihovna - historie

O nás   Program   Registrovaní čtenáři   Katalog    Otvírací doba   Kontakty

 

První veřejná knihovna na Mělníku vznikla v říjnu 1846. Byla vybudována z příspěvků několika vlastenců a její provoz byl hrazen z darů jednotlivců a výnosem vlasteneckých besed. Prvním knihovníkem byl učitel Josef Věnceslav Vlasák. Mělník se stal zakládajícím členem Matice české, a proto knihovna získala téměř všechny české knihy, které v té době vycházely.

Po revolučním roce 1848 činnost knihovny upadala a v době Bachova absolutismu byla její činnost zastavena, na knihovnu se zapomnělo a část knih se poztrácela. Teprve v roce 1876 prosadil okresní tajemník František Vinkler v obecním zastupitelstvu usnesení, které počítalo s obnovením činnosti. Ale první dochované výsledky jsou až z roku 1897.

Na konci 19. století přestala knihovna dostačovat požadavkům na ni kladeným. Na návrh Sokola měla být městská knihovna sloučena se spolkovými knihovnami a měla zároveň vykonávat funkci městské i okresní knihovny. Okresní knihovna Františka Palackého byla založena v roce 1900, v roce 1908 ji převzala čítárenská komise, která spravovala také čítárnu. Městská knihovna, která pravidelně půjčovala od roku 1908, měla být převzata čítárenskou komisí až v roce 1914. Ale po vypuknutí 1. světové války byla čítárenská komise zrušena a 1. dubna 1915 byly knihovna i čítárna uzavřeny.

Po skončení 1. světové války a po vydání zákona o veřejných knihovnách obecních knihovna svou činnost obnovila. Dozor nad činností vykonával okresní osvětový sbor, nákup knih prováděla knihovní rada.

V roce 1936 se knihovna nastěhovala do nově postaveného Masarykova kulturního domu, kde zůstala až do roku 1981. V roce 1938 nastoupil první profesionální knihovník Jaromír V. Pelikán.

1. května 1950 se knihovna stala okresní knihovnou s úkolem řídit obecní knihovny. V roce 1959 byl schválen zákon o jednotné soustavě knihoven, kterým se mělnická knihovna stala oficiálně metodickým centrem pro činnost všech knihoven v regionu.

V listopadu 1980 se knihovna přestěhovala do vily Karoly, protože prostory v Masarykově kulturním domě byly již dávno nedostačující. Nová knihovna byla slavnostně otevřena 16. ledna 1981. V roce 1985 získala knihovna novou pobočku na sídlišti Slovany. Během roku 1993 se podařilo zakoupit tři počítače a začalo se s automatizovaným zpracováním knih. Pro tento účel byl vybrán automatizovaný knihovnický systém LANius. Informační centrum knihovny, zaměřené především na práci s mládeží, zahájilo činnost v roce 1997 a v roce následujícím zde byl zpřístupněn Internet.

Od 1. ledna 2000 je zřizovatelem knihovny město Mělník.

15. března 2000 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém ve všech odděleních knihovny a knihovna začala používat nový knihovnický systém Clavius.

V červenci 2002 zprovoznila knihovna svou webovou stránku, kde je také přístupný on-line katalog knih a časopisů.

Od 1.7.2012 je knihovna součástí Mělnického kulturního centra o.p.s.

7. prosince 2020 knihovna otevřela po téměř tříměsíčním stěhování v nově zrekonstruovaných prostorech na náměstí Karla IV. 3359. V budově Domu služeb dostala knihovna celé patro, které bylo upraveno podle projektu, který vytvořil Ing. Arch. Tomáš Hořava. Rekonstrukci provedla Stavební společnost Guttenberg s.r.o., nábytek vyrobila firma Prosto interier s.r.o.

Ve stejný den knihovna začala používat nový knihovnický systém Tritius.

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru