Vídeň - významná metropole evropských dějin a kultury, část II.

Datum novinky: 11. 9. 2023 | 18.00
Přednášky a kurzy

Historik umění PhDr. Jaromír Adamec nás provede druhou částí přednášky věnované pamětihodnostem města úzce spjatého i s našimi dějinami. Od jeho kulturního vzepjetí v období vrcholného baroka s výstavnými chrámy a šlechtickými paláci přes slavné historismy 19. století a díla vídeňské secese nás dovede až do moderní doby. I tentokrát je přednáška je provázena bohatým obrazovým materiálem.

PhDr. Jaromír Adamec (1940)
vystudoval rusistiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě a poté dějiny umění na Filosofické fakultě UK. Zprvu pracoval na Pedagogické fakultě, po ztrátě zaměstnání za tzv. normalizace působil jako výtvarný publicista a překladatel na volné noze, přednášel pro různé kulturní instituce doma i v zahraničí. Na fakultu se vrátil po rehabilitaci v r. 1990. Od r. 1960 pracuje jako průvodce. Ovládá šest cizích jazyků, procestoval celou Evropu a mnoho mimoevropských zemí a kromě několika set článků v různých časopisech je také autorem nebo spoluautorem řady knih a průvodců (Florencie, Salcburk, Severní Itálie, Řecko, Španělsko ad.).

Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru