Architektura jako výraz a nástroj moci

Datum novinky: 22. 2. 2023 | 18.00
Přednášky a kurzy

ARCHITEKTURA A TOTALITA

Přednáškový cyklus je věnován méně známým polohám architektury 20. století, stavbám, které obvykle nebývají v učebnicích. Soustředí se na stavební produkci tři totalitních států: Mussoliniho Itálie, Hitlerovy Třetí říše a Stalinova Sovětského svazu. Otevře při tom i obecnější otázky, včetně některých aktuálních: V čem demokracie staví jinak než totalita? Může na nás architektura páchat násilí? Osvědčuje se architektura jako nástroj propagandy? Vylučuje totalita modernitu a modernita totalitu? Proč totalita sahá po klasicismu a historismu? Může být totalitní architektura krásná? V čem bychom neměli ztrácet ostražitost a čeho se nebát? Zabýváme-li se podobnými otázkami, odhalujeme mnohé z toho, jak architektura funguje v životě společnosti, jak s námi stát komunikuje prostřednictvím architektury, jaké významy ze staveb čteme a jaké do staveb sami projektujeme, nakolik a jak je architektura sdílenou kolektivní pamětí. Všechny přednášky staví na bohatém obrazovém materiálu.

Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč

ČÁST II.: ARCHITEKTURA HITLEROVY TŘETÍ ŘÍŠE

Tradice pruského a bavorského klasicismu
Klasicismus v moderní německé architektuře. Moderna jako Entartete Kunst. Princip Maß und Ordnung. Hitlerovy umělecké ambice a jeho architekti.

Následující přednášky:

15. 3. 2023 | Architektura pro dekoraci moci
Architektura pro inscenace moci. Architektura pro sebelegitimizaci moci. Architektura násilí.

12. 4. 2023 | Architektura pro každodenní nacismus
Stavby pro správu, administrativu a služby, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro umění a masovou kulturu, výchovu a vzdělání, stavby pro bydlení, dopravní stavby, industriální architektura.

ČÁST III.: ARCHITEKTURA STALINOVA SOVĚTSKÉHO SVAZU

17. 5. 2023 | Odlišnosti tradice ruské architektury
Architektura a revoluce. Nový stavebník.  Socialistický realismus – ideologie místo teorie. Ruská konstruktivistická avantgarda a její likvidace. Programová díla socialistického realismu, zlom a setrvačnost. „Dohnat a předehnat“ – megalomanie jako atribut totalitní architektury (Stalinovy mrakodrapy a velká inženýrská díla).

14. 6. 2023 | Architektura a propaganda
Příklad moskevského metra a stálé Výstavy úspěchů národního hospodářství. Architektura socialistického realismu jako koloniální architektura (svazové republiky a satelity).

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           

 

Partneři programu Mekuc v létě nespí:

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice         region-cesky_rozhlas  

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru