Knihovna

Městská knihovna Mělník poskytuje výpůjční služby pro registrované čtenáře, služby pro odbornou a laickou veřejnost, rešeršní a informační služby, služby pro školy a dětské kolektivy, služby pro spádové regionální knihovny a další.

Ze služeb Městské knihovny Mělník zdůrazňujeme: Připojení na internet, kopírování, tvořivé dílny pro děti a besedy pro školy. 
Bibliograficko-informační služba, Meziknihovní výpůjční služba, rezervace a půjčování knih:

 • beletrie, naučná literatura, poezie, divadelní hry, sci-fi, mapy, časopisy
 • bibliograficko-informační služba
 • rezervace knih
 • on-line katalog
 • souborný katalog knih z knihoven okresu Mělník napojených na systém LANius
 • centrální evidence a registrace dospělých čtenářů
 • donáška pro starší a handicapované čtenáře

Regionální funkce pro okres Mělník

Městská knihovna Mělník je pověřena výkonem regionálních funkcí pro okres Mělník. Poskytuje služby 3 profesionálním knihovnám a 64 knihovnám s dobrovolným knihovníkem. Z knihoven s dobrovolným knihovníkem v současné době 12 nepracuje.
Přehled regionálních funkcí:

 • Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory
 • Statistika knihovnických činností
 • Vzdělávání knihovníků, semináře, porady
 • Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
 • Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
 • Tvorba a zpřístupnění regionálního fondu
 • Zpracování regionálních bibliografických a faktografických databází a poskytování informací

Besedy pro školy a dětské kolektivy

Tematické rámcové okruhy besed v knihovně, které jsouk dispozici ke stažení.

Po dohodě předem připravíme samozřejmě i jiná témata úměrně věku dětí. Při volbě témat doporučujeme vycházet z učební látky buď jako úvod nebo uzavření tématu.
Používáme ukázky z knih a filmů. 
Prosíme kvůli domluvě termínu kontaktovat nás 14 dní předem.

MEKUC, městská knihovna, oddělení pro dětské čtenáře 
Regina Svobodová, Viola Skoumalová, tel. 315 622 783

nejbližší akce v knihovně | program | divadlo | film | hudba | ostatní | pro děti | pro školy | přednášky a kurzy | výstavy
Info: Nebyly nalezeny žádné akce.

Všechny akce

Kde nás najdete

Husova 40–41, 276 01 Mělník

Partneři

mesto-melnik   melnicka-radnice    melnicek    radio1    region-cesky_rozhlas    detske_radio_melnik 

             Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR

Zpět nahoru