Setkání s autory knihy a výstavy NA MĚLNÍKU

Začátek: 17. 1. 2015 | 14.00
Konec: 17. 1. 2015 | 16.00
Vstupné: zdarma

vstupenky

MgA. Miroslav Pásek (* 1971) absolvoval obor fotografie na pražské FAMU. Dnes volný fotograf, filmař a grafik, věnuje se především dokumentární, vědecké, portrétní a reklamní fotografii.

PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (* 1954) vystudoval obory dějiny umění a estetika na FF UK v Praze. Specializuje se na problematiku měst, architektury, fotografie a památkové péče. Přednáší na FAMU, KTF UK, FA a FS ČVUT.

Publikace Na Mělníku

PÁSEK, Miroslav – CZUMALO, Vladimír. Na Mělníku. Mělník: Město Mělník, 2014. ISBN 978-80-905855-0-8.

Obrazová publikace byla vydána k 740. výročí vzniku města Mělníka. Soubor 218 fotografií na 288 stranách je autorskou výpovědí fotografa Miroslava Páska o Mělníku jako historickém městě naplněném současným životem. Kniha je strukturována do šesti kapitol, vždy uvedených esejem historika umění Vladimíra Czumala. První s titulem Čas nastiňuje dějiny Mělníka. Kapitola Místo ukazuje krajinnou podmíněnost města, jehož urbanistickému vývoji se věnuje následující kapitola Město. Kapitola Domy završuje obraz hmotného prostředí výběrem důležitých staveb. Poslední dvě kapitoly, Práce a Lidé, pak přibližují sociální prostředí v jeho hospodářském a demografickém vývoji, duchovním a kulturním životě a významných osobnostech.


Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru