Vídeň - významná metropole evropských dějin a kultury

Začátek: 27. 3. 2023 | 18.00
Konec: 27. 3. 2023 | 19.30
hudební sál MKD
Vstupné: 100 Kč

vstupenky

Historik umění PhDr. Jaromír Adamec nás provede dějinami a pamětihodnostmi jednoho z nejhezčích evropských měst, s jehož osudy byly po staletí spjaty i naše země. Navštívíme středověký vídeňský Dóm, dále se podíváme na památky následujících časových období Karlskirche, Belveder a císařské rezidence v Hofburgu a Schönbrunnu. Procházka po slavné Ringstraße nás zavede až do moderní doby. Přednáška je provázena bohatým obrazovým materiálem.

PhDr. Jaromír Adamec (1940)
vystudoval rusistiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě a poté dějiny umění na Filosofické fakultě UK. Zprvu pracoval na Pedagogické fakultě, po ztrátě zaměstnání za tzv. normalizace působil jako výtvarný publicista a překladatel na volné noze, přednášel pro různé kulturní instituce doma i v zahraničí. Na fakultu se vrátil po rehabilitaci v r. 1990. Od r. 1960 pracuje jako průvodce. Ovládá šest cizích jazyků, procestoval celou Evropu a mnoho mimoevropských zemí a kromě několika set článků v různých časopisech je také autorem nebo spoluautorem řady knih a průvodců (Florencie, Salcburk, Severní Itálie, Řecko, Španělsko ad.).

Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč

Autor: © Hubertl / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35835775

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           

 

Partneři programu Mekuc v létě nespí:

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice         region-cesky_rozhlas  

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru