Architektura a totalita

Začátek: 21. 12. 2022 | 18.00
Konec: 21. 12. 2022 | 19.30
hudební sál MKD
Vstupné: 100 Kč

vstupenky

ARCHITEKTURA A TOTALITA

Přednáškový cyklus je věnován méně známým polohám architektury 20. století, stavbám, které obvykle nebývají v učebnicích. Soustředí se na stavební produkci tři totalitních států: Mussoliniho Itálie, Hitlerovy Třetí říše a Stalinova Sovětského svazu. Otevře při tom i obecnější otázky, včetně některých aktuálních: V čem demokracie staví jinak než totalita? Může na nás architektura páchat násilí? Osvědčuje se architektura jako nástroj propagandy? Vylučuje totalita modernitu a modernita totalitu? Proč totalita sahá po klasicismu a historismu? Může být totalitní architektura krásná? V čem bychom neměli ztrácet ostražitost a čeho se nebát? Zabýváme-li se podobnými otázkami, odhalujeme mnohé z toho, jak architektura funguje v životě společnosti, jak s námi stát komunikuje prostřednictvím architektury, jaké významy ze staveb čteme a jaké do staveb sami projektujeme, nakolik a jak je architektura sdílenou kolektivní pamětí. Všechny přednášky staví na bohatém obrazovém materiálu.

Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč

Část I.: Architektura Mussoliniho Itálie

Střet tradicionalismu a racionalismu
Permanentní střet tradicionalismu a racionalismu. Specifika italského modernismu v evropském kontextu. Rozličné strategie pohybu mezi tradicionalismem a modernismem na příkladu významných sdružení a architektů: Gruppo 7, MIAR, Giuseppe Terragni. Adalberto Libera, Angiollo Mazzoni. 

Následující přednášky:

18. 1. 2023 | Mussoliniho města a Terza Roma
Italská koloniální architektura.

ČÁST II.: ARCHITEKTURA HITLEROVY TŘETÍ ŘÍŠE

22. 2. 2023 | Tradice pruského a bavorského klasicismu
Klasicismus v moderní německé architektuře. Moderna jako Entartete Kunst. Princip Maß und Ordnung.

15. 3. 2023 | Architektura pro dekoraci moci
Architektura pro inscenace moci. Architektura pro sebelegitimizaci moci. Architektura násilí.

12. 4. 2023 | Architektura pro každodenní nacismus
Stavby pro správu, administrativu a služby, stavby pro rekreaci a sport, stavby pro umění a masovou kulturu, výchovu a vzdělání, stavby pro bydlení, dopravní stavby, industriální architektura.

ČÁST III.: ARCHITEKTURA STALINOVA SOVĚTSKÉHO SVAZU

17. 5. 2023 | Odlišnosti tradice ruské architektury
Architektura a revoluce. Nový stavebník.  Socialistický realismus – ideologie místo teorie. Ruská konstruktivistická avantgarda a její likvidace. Programová díla socialistického realismu, zlom a setrvačnost. „Dohnat a předehnat“ – megalomanie jako atribut totalitní architektury (Stalinovy mrakodrapy a velká inženýrská díla).

14. 6. 2023 | Architektura a propaganda
Příklad moskevského metra a stálé Výstavy úspěchů národního hospodářství. Architektura socialistického realismu jako koloniální architektura (svazové republiky a satelity).

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru