Architektura a totalita

Začátek: 16. 11. 2022 | 18.00
Konec: 16. 11. 2022 | 19.30
hudební sál MKD
Vstupné: 100 Kč

vstupenky

ARCHITEKTURA A TOTALITA

Přednáškový cyklus je věnován méně známým polohám architektury 20. století, stavbám, které obvykle nebývají v učebnicích. Soustředí se na stavební produkci tři totalitních států: Mussoliniho Itálie, Hitlerovy Třetí říše a Stalinova Sovětského svazu. Otevře při tom i obecnější otázky, včetně některých aktuálních: V čem demokracie staví jinak než totalita? Může na nás architektura páchat násilí? Osvědčuje se architektura jako nástroj propagandy? Vylučuje totalita modernitu a modernita totalitu? Proč totalita sahá po klasicismu a historismu? Může být totalitní architektura krásná? V čem bychom neměli ztrácet ostražitost a čeho se nebát? Zabýváme-li se podobnými otázkami, odhalujeme mnohé z toho, jak architektura funguje v životě společnosti, jak s námi stát komunikuje prostřednictvím architektury, jaké významy ze staveb čteme a jaké do staveb sami projektujeme, nakolik a jak je architektura sdílenou kolektivní pamětí. Všechny přednášky staví na bohatém obrazovém materiálu.

Přednáší PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.

Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 70 Kč

Část I.: Architektura Mussoliniho Itálie

Architektura jako výraz a nástroj moci.
Imperiální architektura v historickém přehledu od Alexandra Velikého po Napoleona. Císařský Řím a princip Třetího Říma. Architektura jako prostředek kolonizace a okupace. Totalitní architektura ve 20. a 21. století. Italská architektura před nástupem fašismu. Futurismus. Novecento. Italinità v architektuře, hledání zdrojů a assoluta italinità.

Následující přednášky:

21. 12. 2022 | Střet tradicionalismu a racionalismu

18. 1. 2023 | Mussoliniho města a Terza Roma


Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru