Vladimír Veselý a jeho žáci

Začátek: 15. 9. 2021 | 14.00
Konec: 7. 11. 2021 | 21.30
Vstupné: zdarma

vstupenky

Výstava Vladimír Veselý a jeho žáci volně navazuje na přehlídku děl Vladimíra Veselého, kterou Mělnické kulturní centrum zahájilo v roce 2013 v galerii Ve Věži svou výstavní činnost, na výstavu výtvarné skupiny SKOBA uspořádanou v roce 2014 a na 6. Mělnický salon z roku 2015.
Naším původním záměrem bylo připomenout malíře a grafika Vladimíra Veselého, který na mělnické Lidové škole umění vzdělal několik generací, v souvislosti s jeho významným životním jubileem (Vladimír by se letos v prosinci dožil 90 let). S lítostí nyní věnujeme tuto výstavu jeho památce.
Současně s radostí a optimismem představujeme díla výtvarníků, ve kterých svým pedagogickým uměním probudil Vladimír Veselý výtvarný talent. I když se později cesty bývalých spolužáků rozdělily, dodnes tvoří každý svým osobitým stylem a naplňují tak odkaz svého výjimečného pedagoga.

Radka Kareisová, Mekuc


Vladimír Veselý
* 28. prosince 1931 v Hradci Králové / † 20. července 2021 ve Spálově
Absolvent Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci nad Nisou a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (prof. Alois Fišárek a prof. Antonín Strnadel).
Tvůrce pláten, prostorových asambláží a objektů, autor exlibris a jiné volné grafiky, grafických listů s otisky koláží, kreseb dívčích aktů, portrétů přátel.
Od roku 1956 pracoval jako výtvarný redaktor v Nakladatelství dětské knihy, později byl redaktorem denního tisku a grafikem v časopise Stadion.
Počátkem 60. let zahájil pedagogickou činnosti na Lidové škole umění ve Mšeně. Od roku 1965 působil jako pedagog na Lidové škole umění na Mělníku, kde založil výtvarný obor. Svou pedagogickou činnost ukončil na sklonku 90. let.
V prostorách mělnické Pražské brány založil v roce 1968 galerii Ve Věži. Jako kurátor vystavoval v galerii v 70. a 80. letech i díla umělců, kteří v té době jinde vystavovat nemohli.
V roce 2004 byl vyznamenán Stříbrným řádem města Mělník, v roce 2018 byla v průchodu pod Pražskou branou odhalena zakladateli galerie pamětní deska.
Byl členem Sdružení pražských malířů, Jednoty umělců výtvarných a Unie výtvarných umělců. Spoluzakládal skupinu Cesty, jejíž výstavy v roce 1968 mířily proti vstupu sovětských vojsk.
Uspořádal desítky samostatných výstav, účast přijal na mnoha výstavách doma a v zahraničí, pravidelně také na Trienále umění smaltu ve Frýdku-Místku, na přehlídkách exlibris, na výtvarném salonu Malíři Pojizeří v Semilech a dalších. Jeho díla vznikala v ateliéru ve Veletržní ulici v Praze – Holešovicích a v podkrkonošském Spálově. Na chalupě ve Spálově u Semil spoluorganizoval v místní kapli výstavy v rámci tzv. Spálovského babího léta. Celý život se pravidelně vracel na Mělník, který ho inspiroval.


Aida Líhová-Legnerová
* 11. června 1968 na Mělníku
Absolventka mělnického gymnázia, pedagogické fakulty UK, obor učitelství českého jazyka a výtvarné výchovy (doc. PaeDr. P. Šamšula, CSc., doc. PaeDr. Jan Slavík, CSc., ak. sochařka V. Roeselová).
Další studium: Dvouletý arteterapeutický výcvik (PhDr. Z. Zicha), arteterapeutické dílny s americkými lektory v Praze, letní výtvarné dílny v Národní galerii v Praze, Nové dimenze digitální fotografie, Národní galerie Praha, Veletržní palác. Autorka kreseb, volné grafiky, knižních ilustrací a maleb na hedvábí se nejčastěji inspiruje podvědomím, sny, pocity tušení i tajemnem. Pedagogickou činnost na ZŠ Kly zahájila už po absolvování gymnázia. Od roku 1992 vyučuje výtvarnou výchovu a český jazyk na GFP v Neratovicích. Působila také jako výtvarná pedagožka na ZUŠ Mělník a ZUŠ Mšeno. Je zakladatelkou a členkou výtvarné skupiny Skoba a Literárního klubu Pegas, místopředsedkyní Mělnického osvětového a okrašlovacího spolku, členka České arteterapeutické asociace. Uspořádala několik samostatných výstav, zúčastnila se řady kolektivních výstav. Je autorkou log různých spolků, například folklorního souboru Jarošáček. Publikovala básnické sbírky Tanec v hlubinách vědomí a Dosnívání dne a doznívání noci a pravidelně přispívá do almanachů básní. Žije a tvoří na Mělníku.

Olga Otáhalová
Absolventka několika středních škol. V době nejhlubší normalizace jí bylo znemožněno z politických důvodů studovat na vysoké škole. Po studiích prošla řadou různých povolání – učitelka na ZŠ, zdravotní sestra, laborantka, úřednice, průvodkyně v muzeu, později byla konzervátorkou v Náprstkově muzeu v Praze a uměleckou malířkou v uměleckořemeslném družstvu ŠTUKO. Po celou dobu se věnuje své volné tvorbě, v níž se inspiruje zejména přírodou a atmosférickými jevy proměňujícími okolní krajinu. Po roce 1989 žila v Německu a na Baleárách, od 90. let žije, tvoří a vystavuje na Mělníku.

Olga Vychodilová
* 7. května 1949 na Mělníku
Absolventka mělnického gymnázia, Střední odborné školy výtvarné v Praze a Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze, obor ilustrace a grafika (prof. Zdeněk Sklenář a prof. Jiří Mikula) se následně soukromě vzdělávala u akademické malířky a grafičky Ludmily Jiřincové. Autorka volné grafiky, exlibris a ilustrací tvoří především technikami suché jehly, akvatinty a leptu. Spolupracovala s řadou nakladatelství – Svoboda, Český spisovatel, Albatros a další. Uspořádala řadu samostatných výstav, zúčastnila se bezpočtu kolektivních výstav a výstav Sdružení českých umělců grafiků Hollar, jehož je členkou. Svými díly je zastoupena v soukromých a veřejných sbírkách, zejména exlibris, doma i v zahraničí. Za svou tvorbu získala řadu ocenění: školní cenu za grafiku, čestné uznání Ministerstva kultury v soutěži o nejkrásnější knihu roku (za diplomovou práci Manon Lescaut), opakované ocenění na mezinárodní soutěži exlibris v Malborku (Polsko). Autorka žije a tvoří na Mělníku.

Vladimír Líbal
* 11. listopadu 1954 na Mělníku
Absolvent střední uměleckoprůmyslové školy v Praze. Obor Mediální a didaktická ilustrace na Ústavu umění a designu ZČU mohl vystudovat až během práce v oblasti kultury v Plzni po pádu totality. Na Mělníku se věnoval řadě neoficiálních uměleckých aktivit, v 70. a 80. letech produkoval hudebně-divadelní politickou satiru. V roce 1984 přesídlil do Plzně, kde se přidal k neoficiální výtvarné skupině ARS. V roce 1987 se stal signatářem Charty 77, v listopadu 1989 spoluzakládal Občanské fórum v Plzni a Klabavě. V letech 1990–1992 byl poslancem České národní rady za Občanské fórum. Od roku 1993 pracoval jako vedoucí odboru kultury Magistrátu města Plzně, později se stal vedoucím oddělení kultury na odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje a od roku 2010 členem kanceláře primátora města Plzně (koordinátor projektu Evropské hlavní město kultury 2015). Od roku 2012 do roku 2020 byl předsedou správní rady Mělnického kulturního centra, o.p.s., v letech 2015–2021 členem dozorčí rady Galerie města Plzně, o.p.s. Je členem České unie karikaturistů. Ilustroval knihy pohádek „Čert má kopyto“, pohádky Egona Bondyho a další knihy. Autorovy kresby, plakáty a ilustrace jsou plné humoru, nadsázky a stylizace. Vladimír Líbal je nositelem Čestné plakety hejtmana Plzeňského kraje za odvážné občanské postoje a ceny Brückenbauer – Stavitel mostů. Žije a tvoří v Klabavě na Rokycansku.

Pavel Šimral
* 29. března 1953 ve Slaném
Absolvent Střední průmyslové školy strojní v Hostivaři a Gymnázia Na Korábě v Praze. V době norma-
lizace mu bylo znemožněno z politických důvodů studovat na vysoké škole, proto je sochař Pavel Šimral umělecký autodidakt. Je autorem plastik kombinovaných z různých materiálů, převážně dřeva, skla, kovu a kamene. Díla odráží výtvarníkův vnitřní svět, jsou inspirována harmonií tónů i filosofickými úvahami. Je členem výtvarné skupiny SKOBA. Žije a tvoří ve Frýdlantu v Čechách.

 

Doprovodný program výstavy


3. 11. | 17.00 | Komentovaná prohlídka výstavy
Lektorka: MgA. Silvia Belis | Na program je třeba se předem přihlásit (do 1. 11.) na galerie@mekuc.cz nebo na tel. 721 414 909. | Vstup volný

4. 11. | 17.00 | Workshop v galerii Ve Věži
Trocha fantazie nikoho nezabije – aneb každý máme výtvarné vidění. Využijete svou pravou mozkovou
hemisféru a vytvoříte vlastní dílo. Pro děti od 4 let i dospělé. | Lektorka: Aida Líhová-Legnerová | Vstup volný

Za zapůjčené materiály děkujeme městu Mělník a SOKA Mělník, za spolupráci děkujeme i rodině Vladimíra Veselého a všem vystavujícím.

Výstava potrvá od 15. 9. do 7. 11. 2021.

 

 

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           

 

Partneři programu Mekuc v létě nespí:

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice         region-cesky_rozhlas  

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru