Voda a civilizace

Začátek: 21. 4. 2021 | 18.00
Konec: 21. 4. 2021 | 19.30
https://www.youtube.com/watch?v=UVgDbYr4ykE
Vstupné: zdarma

vstupenky

Přednášku lze sledovat zde

Doprovodný program k externí výstavě Voda a civilizace pořádané v náhradním termínu 8.-28. 4. 2021 na Náměstí Míru

Nebude-li z epidemiologických důvodů na přednášce možná účast veřejnosti, zprostředkuje Mekuc přenos on-line.

Vodní stres ve světě a v Česku - prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., geograf a hydrolog na Přírodovědecké universitě UK Praha, objevitel pramenů Amazonky

2 miliardy lidí v 80 státech světa trpí chronickým nedostatkem vody, 1,2 miliardy lidí nemá přístup k pitné vodě, 2,5 miliardy
lidí (36 %) není napojeno na čistírny odpadních vod. Co může způsobit rostoucí tlak na vodní zdroje? Množství srovnávacích dat i konkrétních příkladů ilustrujících důsledky zásahů člověka do přírody.

Objevitel pramenů Amazonky, český hydrolog a geograf profesor Bohumír Janský se ve své vědecké práci věnuje především
hydrologii a ochraně vod před znečištěním. Od začátku 90. let 20. století se zabýval výzkumem řeky Amazonky v jižní části
Peru. Do této oblasti vedl vědecké expedice, které přinesly nové informace o pramenné oblasti tohoto veletoku. Kromě mnoha dalších ocenění obdržel v roce 2007 i nejvyšší státní vyznamenání Peru „Za mimořádné zásluhy", s právem užívat titul „Komtur", za dlouhodobou pedagogickou činnost na peruánských univerzitách a za výzkum pramenů Amazonky.

Bez vody to nepůjde - RNDr. Petr Kubala

Přednáška o nenahraditelném významu vody a nutné osvětě již od útlého věku. Je zcela nezbytné docílit toho, aby ve společnosti byla voda konečně vnímána jako alfa a omega, bez které není život a není ani myslitelný udržitelný rozvoj společnosti.

RNDr. Petr Kubala pracuje jako generální ředitel Povodí Vltavy, státní podnik. Vystudoval obor Hydrogeologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. V roce 1987 nastoupil do Výzkumného ústavu vodohospodářského jako odborný asistent. Řadu let pak pracoval jako výzkumný pracovník na vedoucí pozici. V roce 1995 nastoupil do státního podniku Povodí Vltavy. Je předsedou svazu Vodního hospodářství ČR, z. s.

prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Foto: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohum%C3%ADr_Jansk%C3%BD#/media/Soubor:Prof._RNDr._Bohum%C3%ADr_Jansk%C3%BD,_CSc.,_2016.jpg

RNDr. Petr Kubala
Foto: https://www.vtei.cz/2016/04/rozhovor-s-rndr-petrem-kubalou%E2%80%A8-generalnim-reditelem-povodi-vltavy/

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas       

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR              

Zpět nahoru