Nevidíme, neslyšíme, ale cítíme...

Začátek: 9. 3. 2017 | 13.00
Konec: 20. 4. 2017 | 18.00
hudební sál MKD
Vstupné: zdarma

vstupenky

Nahlédnutí do světa lidí s hluchoslepotou a seznámení s jejich výtvarnou tvorbou.

Výstava pořádaná Klubem přátel červenobílé hole z.s.

Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti. Pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety a dále pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost a propagační akce, jako jsou tématické výstavy související především s postižením hluchoslepotou.

Výstava je putovní. Jejím cílem je seznámit co nejširší veřejnost s hluchoslepotou a vším, co toto postižení obnáší. Na výstavních panelech najdou návštěvníci informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích poskytujících služby a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Součástí výstavy jsou rukodělné výrobky hluchoslepých klientů a fotografie z akcí klubu.

Výstava potrvá do 20. dubna 2017.

"Více informací o Klubu přátel červenobílé hole, z.s.":http://www.klubpratel.wz.cz/index.html


Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

        Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR   

Zpět nahoru