Víno, ženy, zpěv

Začátek: 5. 8. 2016 | 14.00
Konec: 16. 10. 2016 | 23.00
galerie Ve Věži
Vstupné: zdarma

vstupenky

Výtvarná díla umělkyň působících ve vinařských oblastech středních a severních Čech.

Víno, ženy a zpěv jsou odvěkým velkým tématem – starověké řecké poezie, skladatele Johanna Strausse (opus 333), Vladimíra Mišíka (píseň skupiny Etc. z roku 1994) a mnoha dalších.

Z těchto inspiračních zdrojů vychází i stejnojmenná výstava v galerii Ve Věži. Představuje ženy-umělkyně, které žijí a tvoří ve vinařských oblastech Mělnicka a severních Čech a je spjata i s mělnickým vinobraním, probíhajícím v době výstavy.

Kolekce nabízí malby, grafiky, kresby, akvarely a fotografie. Každá z oslovených umělkyň připravila i přímo pro výstavu jedno dílo, spjaté právě s tématikou vína, vinné révy, vinic či abstraktních námětů a asociací s touto tématikou spojených.

Vystavující umělkyně:

Nikola Hendrychová (1994)

Narodila se v Mělníku, kde se od dětství věnovala malbě a kresbě. Po Střední škole oděvního a grafického designu v Lysé nad Labem pokračovala ve studiu na Univerzitě Hradec Králové, obor Grafická tvorba – multimédia.

Mezi její oblíbené techniky patří kresba, malba a veškeré grafické techniky. V poslední době hledá možnosti vyjadřování pomocí elektronických světelných objektů.

Pro výstavu vytvořila soubor menších obrazů – botanických ilustrací vinné révy. V pracné vědecké ilustraci našla zalíbení, možnost ponořit se do soustavného pozorování detailů se pro ni stala způsobem odpočinku.

Milli Janatková (1982)

Tvorba Milli Janatkové se odehrává v širokém kontinuálním prostoru vytyčeném hudbou, výtvarným uměním a tancem a je nerozlučně spjata s procesem sebepoznávání a seberozvíjení. Věnuje se zejména akvarelu, malbě a volné grafice – vícebarevnému linorytu. Vystudovala volnou grafiku na Katedře výtvarné kultury Univerzity Hradec Králové pod vedením Evy Francové. V roce 2008 absolvovala půlroční stipendium na Fakultě umění portugalské Universidade de Évora.

Pro aktuální výstavu vytvořila soubor akvarelů s tématikou krajiny svého rodného města Mělníka.

Podpořte nový projekt výtvarnice a hudebnice Milli Janatkové na HITHITU!

Přispět můžete zde:

Adriana Rohde Kabele (1973)

Slovenská výtvarnice žije od roku 2005 v ČR. Věnuje se abstraktní malbě s kombinovanou technikou, olejomalbě, malbě akrylem a fotografii. Ilustruje a věnuje se textilnímu a oděvnímu designu. Je také lektorkou výtvarných dílen pro děti i dospělé a provádí aktivizační činnosti pro seniory. Vystudovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě, Ateliér volné textilní tvorby u doc. Evy Cisárové-Minárikové.

Pro výstavu připravila cyklus maleb na téma lidských požitků a potěšení, související s vinobraním.

Lenka Kahuda Klokočková (1984)

Téma základu, podstaty a látky vizualizuje autorka jako těla či tělesa nacházející se v různých prostorech, přitom v jednotném časovém kontinuu. Základními principy, které autorka řeší, jsou stvoření, bytí a zánik. Zabývá se skladbou hmoty, jejím oduševněním, tělesným životem, existencí jedince ve společenstvech, překrýváním vrstev generací vznikajících a zanikajících v nezastavitelném toku času.

Vystudovala Akademii výtvarných umění, Ateliér grafiky (škola Jiřího Lindovského). Pro výstavu připravila litografii a kombinované tisky z lina. Žije a tvoří v Litoměřicích.

Barbora Lepší (1995)

Ve své tvorbě zkoumá hranice. Ostrost a křehkost, střídající se linie, propletenost a návaznost, roztříštěnost a jemnost. Důležitá je pro ni kresebnost, která jí umožňuje dostat se pod povrch věci, zjemňující a upřesňující vlastní představu. V současné době studuje Akademii výtvarných umění v Ateliéru malířství u Vladimíra Skrepla. Žije v Litoměřicích.

Cyklus připravený pro výstavu v galerii Ve Věži se týká tématu ženy, které je zpracované jemnou kresbou a koláží.

Olga Otáhalová

Autorka se inspiruje zejména přírodou a atmosférickými jevy, proměňujícími okolní krajinu. Své dojmy a pocity citlivě promítá do specifické tvorby, a vytváří tak jedinečné vzdušné kompozice. Poeticky pohlíží na svět, hledá nevšední náměty, a ty ztvárňuje prostřednictvím kresby či olejomalby. Pozornost věnuje zamrzlým vodním hladinám, nevšedním způsobem zobrazuje praskající ledové kry, noční oblohu, červánky, kapky deště, vánice, krajinu či stmívání, které zpracovala i pro aktuální výstavu.

Narodila se v Praze, dlouhodobě žije v Mělníku. Řadí se ke generaci, které bylo v době normalizace z politických důvodů znemožněno studovat na vysoké škole.

Po roce 1989 přesídlila do Německa a nakrátko také do města Palma de Mallorca na Baleárách, kde se svým přítelem-restaurátorem pomohla vybudovat obchod a galerii se starožitnostmi a restaurátorskou dílnu. Koncem 90. let se vrátila do ČR a věnuje se malbě.

Simona Svatošová (1960)

Vystudovala výtvarný obor na UK v Praze. Pracuje jako pedagožka na pražském Gymnáziu Jana Nerudy a jako externí lektorka v Centru současného umění DOX. S manželem Alešem od roku 2008 pracuje na vinohradech jejich nedávno založeného vinařství Porta Bohemica ve Velkých Žernosekách, kde pořizuje digitální snímky proměn a detailů na vinicích – ty se staly i součástí aktuální expozice.

Doprovodný program – galerie Ve Věži

24. 9. | 15.00 Relaxačně-tvůrčí workshop Milli Janatkové

Relaxační dílna zaměřená na uvolnění těla i mysli tvůrčím způsobem. Workshop je přizpůsoben možnostem účastníků, kteří nemusí mít žádné zkušenosti s hlasem a pohybem těla. Budeme bez obav a předsudků dýchat, relaxovat, tvořit. Nezáleží na věku, pohlaví nebo profesi, stačí chuť zažít něco nového, hrát si, dát svému tělu a psychice péči, poznat svou tvůrčí energii.

vstup volný

5. 10. | 17.30 Komentovaná prohlídka výstavy

vstup volný

8. 10. | 15.00 Workshop na téma PORTRÉTY

tvůrčí dílna pro děti od 4 let

lektorka: Adriana Rohde Kabele

vstup volný


Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži Foto: V. Nekvinda | 4. 8. 2016 | Galerie Ve Věži

Partneři

Podporovatelé a partneři Mekuc:

mesto-melnik           region-cesky_rozhlas       

 

Mediální partneři Mekuc:

melnicka-radnice          

Spolupráce:

Informuji.cz = Akce, Kultura a Výlety v ČR              

Zpět nahoru