Mělnické kulturní centrum / O nás

MEKUC

Mekuc – Mělnické kulturní centrum, o.p.s. bylo založeno na základě rozhodnutí města Mělník, které se také stalo zakladatelem společnosti. Do rejstříku obecně prospěšných společností byla o.p.s. zapsána 6. února 2012. Společnost byla zřízena za účelem zajišťování kulturní a vzdělávací činnosti, zajišťování úkolů vyplývajících ze zákona o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihoven a informačních služeb v platném znění a k zajištění celoročního provozu Turistického informačního centra v Mělníku.

Posláním společnosti je zabezpečovat všem občanům a institucím přístup ke kulturním hodnotám a informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech, zajišťovat přístup ke kultuře a vzdělávání a poskytovat ucelený soubor turistických informací o městě Mělníku a jeho okolí.

Od roku 2012 Mekuc zajišťuje činnost Masarykova kulturního domu Mělník, Městské knihovny Mělník a Turistického informačního centra. V roce 2013 začala společnost provozovat také galerii a café Ve Věži.

Kromě programů a aktivit, které společnost připravuje v rámci činnosti svých čtyř poboček, se Mekuc aktivně zapojuje do spolupořádání projektů pro širokou veřejnost společně s městem a dalšími subjekty. Na základě této spolupráce jsou připravovány například Mělnické kulturní léto, Mělnické vinobraní, Vánoční trhy, Den města a mnoho dalších.

Hlavním cílem společnosti je vytvářet živé, pulsující centrum kulturního a společenského dění města Mělníka a poskytovat zde kulturní a vzdělávací služby. Spojením středisek, svou činností zcela odlišných (kulturní dům, knihovna, turistické centrum a galerie), do jedné společnosti je akcentována možnost aktivně působit na široké spektrum obyvatel města.

Základní informace o společnosti:

Název: Mělnické kulturní centrum, o.p.s.
Sídlo: U Sadů 323, 276 01 Mělník
IČ: 242 101 37
DIČ: CZ 242 101 37
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Zakladatel: město Mělník
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 874

Pobočky o.p.s.:

 • Masarykův kulturní dům
 • Galerie a café Ve Věži
 • Městská knihovna Mělník
 • Turistické informační centrum

Organizační struktura společnosti:

 • Oddělení centrální správy
 • Programové oddělení
 • Oddělení propagace, marketingu a styku s veřejností
 • Oddělení poskytování knihovních a vzdělávacích služeb

Řídící orgány společnosti:

Správní rada:

 • Bc. Vladimír Líbal – předseda správní rady
 • PhDr. Petr Volf
 • Mgr. Zuzana Jansová
 • Ing. Jiří Čermák
 • Jarmila Erbanová
 • Martin Klihavec
 • Mgr. Milan Schweigstill
 • Ing. Petr Širc
 • Mgr. Jiřina Liptáková

Dozorčí rada:

 • Miroslav Ullman – předseda dozorčí rady
 • Ing. Jan Faltys
 • Jan Petrželka

Ředitelka společnosti:
Ing. Radka Kareisová

V rámci Mekuc jsou dodržovány tyto principy:

 • otevřenost – poskytování kulturních a vzdělávacích služeb pro všechny věkové a sociální skupiny obyvatel
 • spolupráce s komunitou – poskytování zázemí pro práci lokálních spolků a sdružení a vzájemná spolupráce při pořádání akcí přesahujících činnost Mekuc
 • propojování činností a zájmů – v Mekuc jsou připravovány a realizovány programy i napříč jednotlivými středisky
 • důraz na kvalitu poskytovaných služeb – kvalita je stejně důležitým kritériem jako očekávaný zájem návštěvníků
 • identifikace a atraktivita – informování o aktivitách Mekuc jasnou a nezaměnitelnou formou s cílem přesvědčit obyvatele Mělníka o kvalitní kulturní nabídce i v jejich okolí

DOBROVOLNÍCI

Chcete nám pomoci? Mekuc založil klub dobrovolníků!
Nabízíme všem zájemcům možnost zapojit se do kulturního dění na Mělníku aktivně.

 • Nahlédnete do zákulisí příprav programů a akcí pro veřejnost!
 • Získáte zkušenosti přímo z praxe!
 • Dobrovolnická smlouva je samozřejmostí!

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:

T +420 315 622 612
info@mekuc.cz

Přílohy ke stažení

Aktuální akce

Zobrazit celý program