Knihovna / Knihovní dílnička

Knihovní dílnička se stala v září 2012 jedním z oddělení Městské knihovny Mělník. Svou náplní oslovuje zejména děti předškolního i školního věku, ale i dospělé návštěvníky, pro které pořádá vzdělávací kurzy a plní i roli společenskou.

Hlavní myšlenkou programu je nejen vtažení dětí do kouzel a tajemství příběhů, ale i tvoření a rozvíjení vlastní kreativity. Nejmenší děti (2 roky) spolu s rodiči zcela přirozeně objevují svět pomocí knižních ilustrací, pomůcek inspirovaných Montessori pedagogikou, hrou i malířskými pokusy. Starší děti zejména tvoří, ale také rády naslouchají příběhům a hrají karetní i deskové hry.

Dílnička podporuje projekt Celé Česko čte dětem a využívá knižního fondu dětského oddělení.

Kontakt: Helena Gajdošíková, gajdosikova@mekuc.cz, T 315 622 783

PRAVIDELNÝ PROGRAM

I JÁ MŮŽU BÝT ČTENÁŘ | pondělí | 10.00-12.00

Hravé dopoledne s knížkami, povídáním a malováním pro nejmenší děti a jejich rodiče.
Lektorka: Helena Gajdošíková
Cena: 10 Kč

ČTENÍ V KOUTKU | pondělí | 15.00-17.30

Příběh s poučením, začleněním prvků jógy pro děti a hraním vědomostních a postřehových her typu Brainbox, Doubble, Grabbolo apod.
Lektorka: Helena Gajdošíková
Cena: 10 Kč

KURZ ANGLIČTINY PRO SENIORY – ZAČÁTEČNÍKY | úterý | 9.45-10.45 h4. KURZ ANGLIČTINY – ÚPLNĚ OD ZAČÁTKU /úterý/ 11.00-12.00

Kurz určený k osvojení základních komunikačních návyků (komunikace v obchodě, v hotelu, v dopravních prostředcích). Předchozí studium angličtiny není vyžadováno!
Lektorka: Lenka Miřacká
Kontakt: 734 322 296, www.englishlen.cz
Cena: 100 Kč/lekce

ZA ZÁBAVOU DO KNIHOVNY | středa | 13.00-16.30

Výtvarná dílna pro různě staré děti, na kterou lze přicházet průběžně. Vedle tvoření si děti mohou s kamarády zahrát deskové hry a mají přístup na počítač.
Lektorka: Helena Gajdošíková
Cena: 20 Kč/10 Kč pro registrované čtenáře knihovny

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI /středa – 2x v měsíci/ 9.30 – 11.30

Kurz vhodný pro všechny věkové kategorie.
Lektorka: Mgr. Art. Adriana Rohde Kabele.
Cena. 30Kč

TERAPIE BARVAMI /středa – 2x v měsíci/ 9.30 – 11.30

Relaxační aktivita pro dospělé bez uměleckého vzdělání. Lektorkou je Mgr. Art. Adriana Rohde Kabele.
Cena: 50Kč

POČÍTAČ – KAMARÁD I PRO SENIORY | čtvrtek

Individuální hodinová konzultace s lektorkou.
Kontakt: 728 084 730
Nutno se přihlásit.

VÝTVARNÁ DÍLNA /čtvrtek 1x v měsíci/ 15.00 – 19.00

VÝTVARNÁ DÍLNA /pátek 1x v měsíci/ 9.00 – 13.00

Aktivita pro dospělé pro radost z tvoření.

Textilní dílna s použitím šablon, razítek i sítotisku.
Papírové dekorace s vyřezávacím strojem big- shot.
Květiny z papírového lýka pomocí tvořítka a šití.
Vánoční tvoření.
Velikonoční tvoření.

Aktuální akce

Zobrazit celý program