Program / Workshop Milli Janatkové

HLAS A RYTMUS V POHYBU

začátek: sobota, 25. 1. 2014, 17.00 hod.

konec: sobota, 25. 1. 2014, 18.30 hod.

vstupné: zdarma

Hlasová dílna zaměřená na objevování hlasu v pohybu, hlasovou relaxaci, zpěv a práci s rytmem těla. Dílna je zcela přizpůsobována možnostem účastníků, kteří mohou i nemusí mít jakékoli zkušenosti s hlasem, zpěvem, pohybem. Budeme bez obav a s uvolněním dýchat, tvořit, relaxovat.

Hlasová dílna je zaměřená na objevování hlasu v pohybu, hlasovou relaxaci a práci s rytmem těla. Tato zábavná práce se přímo i nepřímo dotýká důležitých témat od uvolňování a vnímání celého těla, péče a hlasové hygieny, k otevřenému přístupu sama k sobě a svému tělu, sebepoznávání. Dílna je samozřejmě zcela přizpůsobována možnostem účastníků, kteří mohou i nemusí mít jakékoli zkušenosti s hlasem, zpěvem, rytmem. Milli pracuje s takovým přístupem, který umožní cítit se uvolněně i “nehudebníkům”. Vychází jak ze svých studií, tak z osobních zkušeností se zvládáním a překračováním různých překážek v otevírání hlasu a komunikačních možnostech, s tvořením a úspěšným řešením psychosomatických obtíží i sebepoznávacím procesem… Milli zkrátka baví uvolňovat cestu ke komunikaci se sebou sama i ostatními a jemně odstraňovat překážky…
Milli Janatková čerpá jak ze zkušeností s hudbou, tak s pohybem a tancem. Navštěvovala semináře Jiřího Lössla”Tělo v pohybu” vedené pro posluchače 2.r. Katedry tance HAMU v rámci pedagogického semináře, a workshopy improvizace choreografky a taneční pedagožky Mirky Eliášové. Hlas v pohybu začala rozvíjet na Hudební fakultě a Fakultě scénických umění Universidade de Évora v Portugalsku v r. 2008 (Paula Doria, Liliana Bizineche). S propojením hlasu a pohybu se účastnila ročního projektu “Páté roční období” Karolíny Kalinové (2008-2009). Od počátku r. 2010 působí jako korepetitorka na taneční konzervatoři Duncan Centre v Praze (bicí, zpěv), kde také vyučuje hlasovou improvizaci- zpěv, a výtvarnou tvorbu v propojení s pohybem; věnuje se také vlastní hudební, výtvarné tvorbě a uvolňování těla a energie v pohybu.