Program / Václav Trojan – Hudba v pohádce – Princ Bajaja

začátek: čtvrtek, 25. 9. 2014, 9.30 hod., divadelní sál MKD

konec: čtvrtek, 25. 9. 2014, 10.30 hod.

vstupné: 50 Kč

Zábavně-vzdělávací koncert pro MŠ a I. stupeň ZŠ, který dětem přiblíží dílo významného autora 20. století Václava Trojana.

Představí žákům vysvětlí význam soudobé filmové hudby a ukáže jim cestu, jak hudbu vnímat. V první části se žáci seznámí s jednotlivými nástroji – houslemi, kytarou a akordeonem, jejich vývojem, stavbou a charakteristikou. Na krátkých ukázkách pak uslyší sólový projev těchto instrumentů a poznají způsob, jakým se jimi vyjadřuje děj (funění draka, zpěv slavíka apod.). Ve druhé části koncertu, která je zaměřena již prakticky, si žáci poslechnou skladby Václava Trojana k loutkovému filmu Jiřího Trnky Princ Bajaja. Před každou skladbou budou seznámeni s dějem, ke kterému se daná ukázka vztahuje. Hudbu příhodně doplní promítání fotografií z konkrétního loutkového filmu. Představení tak žákům umožní propojit sluchové i vizuální vnímání hudby.

Projekt podpořila Nadace Český hudební fond.

Účinkují: Viktor Mazáček (housle, Česká filharmonie), Petr Paulů (kytara, Pražská konzervatoř), Ladislav Horák (akordeon, Pražská konzervatoř), moderátor, vypravěč – Jana Laubová, (pedagog hudební výchovy).

Více o pořadu