Program / Lenka Kahuda Klokočková KVĚTY A PLODY

začátek: pátek, 10. 3. 2017, 14.00 hod.

konec: neděle, 7. 5. 2017, 20.30 hod.

vstupné: zdarma

Výstava Ve Věži

Květy a plody jsou symboly, jejichž morfologií autorka zpodobňuje ontogenetické fáze člověka, tedy jeho individuální vývoj – vznik, růst, reprodukci, stárnutí a zánik. Momenty z životních cyklů jedinců pak tvarově redukuje a vrství přes sebe navzdory dimenzím času a prostoru. Vzniklý motiv dutého kónického tělesa pak pojí například s vyobrazováním Dantova pekla, nanebevzetím, sublimací ad.
média: kresba, malba, grafika

MgA. et MA Lenka Kahuda Klokočková (1984)

Členka Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR Praha
Vystavovala v mnoha předních galeriích u nás i v zahraničí včetně mělnické galerii Ve Věži, kde představila svá díla v rámci výstavy autorek z českých vinařských oblastí Ženy, víno, zpěv.
Žije a tvoří v Litoměřicích.
Věnuje se grafice a kresbě.

Umělecké vzdělání:
Grafický design a zpracování tiskovin – propagační grafika, Střední průmyslová škola grafická a Vyšší odborná škola grafická (2004–2007)
Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér grafiky I, škola prof. Jiřího Lindovského (2007–2013)
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, Belgie, ateliér litografie doc. Ingrid Ledentové (2013–2014)
Doktorské studium – Vizuální komunikace, Fakulta umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (od 2015)

Ocenění:
Čestné uznání v 5. mezinárodní soutěži kresby Wroclaw 2012
Čestné uznání za autorskou knihu Zvíře v nás v soutěži Grafika roku 2011

Doprovodný program v galerii Ve Věži
19. 4. | 17.30 – 18.30
20. 4. | 15.00 – 16.30
Komentovaná prohlídka s workshopem automatické a gestické kresby spojeným s přiblížením symboliky květin a jablek v zobrazování napříč dějinami umění.
Lektorka: Lenka Kahuda Klokočková
Vstup volný

Program knihovní dílničky k výstavě
29. 3. | 13.00 – 16.30
Workshop JARNÍ VĚNEC NEBO KYTICE
Od 13.00 do 15.00 je možné se inspirovat výstavou Lenky Kahudy Klokočkové KVĚTY A PLODY v galerii a café Ve Věži.
K prohlídce je připojena ochutnávka čaje z růžových květů.
Akce proběhne za účasti autorky výstavy.
Vstup volný